top of page

katarína bacigálová  architekt

Budúcnosť je v trvalo udržateľných riešeniach. Tak ako my sme vyšli z prírody a sme jej súčasťou, tak sa ku nej musíme vrátiť aj v architektúre. Vyčleňovanie sa z nej nás stálo už veľa energie. Tvorba ekologických a trvalo udržateľných diel v architektúre vychádza z daností prostredia, z potrieb a limitov človeka, z väzieb a vzťahov, ktorými budú prepojené so svojím okolím a hľadá v tom všetkom krásu, harmóniu a čistotu.

Takýto prístup považujem za optimálny a eko/logický, v súlade s prírodou a človekom. Vytvoriť ho vyžaduje vedomosti, skúsenosť a ponorenie sa do prirodzenosti s veľkou dávku pokory.

bottom of page