takmer pasívny dom Zálesie

EPD Zálesie - južná fasáda a záhrad

Vykurovaná plocha:                       139,37 m²

Rok výstavby:                                 2013

Druh stavby:                                   rodinný dom-novostavba

Konštrukcia:                                   masívna - vápennopiesková tehla

Ročná merná potreba tepla:        15,20 kWh/(m²a)

Blower Door Test:                          n50 =0,4/h

Tepelná strata (celkom 2226 W):  16,0 W/(m²)

 

Prízemný pasívny rodinný dom pre 4-5 osôb je orientovaný obytnými miestnosťami na juh. Letné tienenie zabezpečuje priebežný slnolam na južnej fasáde. Južný trakt je zakončený zimnou záhradou, ktorá je mimo tepelnej obálky pasívneho domu. Na severnú stranu sú orientované všetky obslužné a technické miestnosti. Všetky vykurovacie, vetracie a chladiace rozvody sú integrované do stropu.

Dom je založený na základovej doske na penovom skle.

Dizajn:                        Bjorn Kierulf, Katarína Bacigálová (Createrra s.r.o.)

Vetranie:                     Aerosmart X2 (Drexel & Weiss) + soľankový okruh

Vykurovanie:              teplovodné podlahové, zdroj: Aerosmart X2 (Drexel & Weiss)

Chladenie:                  vetracím vzduchom ochladeným pomocou soľankového okruhu s výkonom

                                    až 2,5 kW

Príprava OPV:             300 L zásobník (Drexel & Weiss)

Okná, dvere:               Smartwin (Hoblina, s.r.o.), www.hoblina.sk

Stavbu realizoval:      Mifim, s.r.o., https://mifim.sk/referencie/epd-zalesie-2013/

uličný pohľad
uličný pohľad
južná fasáda
južná fasáda
obývacia izba
obývacia izba
pôdorys
pôdorys
Rez A
Rez A
sever, juh
sever, juh
východ, západ
východ, západ