ekologický koncept

Pri návrhu napr. rodinného sídla v duchu architektúry citlivej voči prostrediu a v duchu permakultúry sa budeme spoločne zamýšľať nad mnohými vecami. Miera ekologickosti toho Vášho riešenia závisí od Vašich rozhodnutí a možností.

Čo môžete očakávať pri návrhu sídla v duchu permakultúry:

Komplexný návrh ekologického domu osadeného do prostredia v duchu permakultúry potrebuje čas a mnoho pozorovania. Doprajte si čas na tvorbu vášho budúceho domova. Ak chcete začať stavbu v apríli, začnite s projektom aspoň rok dopredu.

"Generel" pozemku - zónovanie, správne a logické rozmiestnenie jednotlivých objektov a funkčných celkov. Umiestnenie a správna orientácia domu vzhľadom na svetové strany a jeho nadväznosť na oddychovú zónu (terasu, plávacie jazierko, altánok, ...), okrasnú aj úžitkovú záhradu, sad, príp. drobnochov, na technické a skladové zázemie (garáž, dielňa, pivnica,...), na odpadové zázemie (separovaný zber, kompost, koreňová čistička odpadových vôd, dažďová záhrada, ...). 

Vodu v dome vieme rozdeliť na pitnú a úžitkovú. Pitnou vodou nesplachujeme toalety a neperieme. Splaškovú vodu vieme rozdeliť na šedú a čiernu. (Pri takomto delení sa predpokladá používanie vhodných čistiacich prostriedkov a kozmetiky.) V niektorých prípadoch je možné navrhnúť koreňovú čističku odpadových vôd. Bohužiaľ, toto riešenie, ktoré je veľkým prínosom pri zadržiavaní vody v krajine, je veľmi limitované platnou slovenskou legislatívou, ktorá ekologickým off grid riešeniam v tejto oblasti veľmi nepraje.

Využívame obnoviteľné zdroje energie (fotovoltika, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, biomasa, ...). 

Zadržiavame dažďovú vodu na pozemku, najlepšie tam, kde spadla, namiesto jej okamžitého odkanalizovania. V niektorých oblastiach ju vieme využiť v domácnosti. V exteriéri uprednostňujeme polopriepustné a priepustné povrchy namiesto zadusenia a vysušenia zeme pod betónom a asfaltom.

 

Radšej prírodné plávacie jazierko než bazén s chémiou.

Recyklácia  a rozšírené odpadové zázemie domu je samozrejmosť. 

Nepoužívame exotické drevo. Uprednostňujeme miestne druhy a prirodzenú patinu neošetreného dreva.

Nie každý plánuje mať doma certifikovanú prírodnú záhradu, ale:

Uprednostňujeme prirodzené lúčne porasty pred sterilným trávnikom bez života. Kvetinová lúka sa dá založiť takpovediac "zo sáčku". 

Poznáme pojem spoločenstvo stromu a vieme ho umiestniť aj na malom pozemku. 

V záhrade myslíme na hmyz a malých domácich pomocníkov (ježe, žabky, jašterice, včely, čmeliaky, motýle, ...).

Tujky? OK, ale sú aj múdrejšie riešenia.

Navrhujeme bezúdržbové zelené strechy všade, kde je to možné. 

Využívame rôzne mikroklímy pozemku na rôzne účely. Sme dobrí pozorovatelia a ku tomu Vás budeme nabádať prv než sa rozhodnete niečo niekde na pozemku umiestniť.

Nemám priame skúsenosti so slamou a hlinou, ale ak vás tieto materiály očarili, viem kto má. 
 

Čo môžete očakávať pri návrhu pasívneho rodinného domu:

Odborný prístup certifikovaného dizajnéra. Optimalizácia návrhu pomocou nástroja PHPP je súčasťou už od architektonickej štúdie.

Interaktívny 3D model. Fotorealistické zobrazenia len na vyžiadanie. Je to skôr móda ako nevyhnutnosť.

Očakávajte, že sa budete musieť rozhodnúť pomerne skoro pre určité technické riešenia (spôsob prípravy teplej vody, výber okien, spôsob zatienenia objektu, spôsob vykurovania, obnoviteľné zdroje, ...).

Premýšľajte o tom, koľko priestoru skutočne potrebujete. 

Buďte kreatívní, prídite na stretnutie napr. s kolážou obrázkov, ktoré vystihujú vaše predstavy (materiály, tvary, farby, nápady, ...).

Bude to Váš domov, snívajte o ňom konkrétne =)