katarína bacigálová  architekt

vzdelanie

 

1994 - 2000    Fakulta architektúry STU Bratislava,

                         Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby

2000                Inžinierske štúdium ukončené štátnou skúškou, udelený titul Ing. arch.

2012               

                         Certified Passive House Designer (iEPD v zastrešení PHI Darmstadt)

 

prax a spolupráca

1999 - 2001     Ing. arch. Ondrej TRANGOŠ

2003 - 2004     Ing. arch. Gabriel CZÖDÖR

2004 - 2005     Ing. arch. Ľuboslav MLYNARČÍK

2006                 PROMA s.r.o.

2007               

2007 - 2009     doc. Ing. arch. Henrich PIFKO, CSc.

2010 - 2012