pasívny dom Jarná

Vykurovaná plocha:                       133 m²

Rok výstavby:                                 2015/2016

Druh stavby:                                   rodinný dom-novostavba

Konštrukcia:                                   zmiešaná - YTONG, SILKA, drevené stropy

Ročná merná potreba tepla:        12 kWh/(m²a)

Blower Door Test:                          n50 =0,14/h

Tepelná strata (celkom 1367W):  12.3 W/(m²)

Jednoduchý pasívny rodinný dom je navrhnutý pre potreby 4-5 člennej rodiny a neštandardnou dispozíciou reflektuje jej špecifické možnosti, požiadavky a potreby. Špecifikom tohoto projektu bolo vysporiadať sa s existujúcou základovou doskou na základových pásoch, ktorá bola vybudovaná predchádzajúcim majiteľom pozemku. Jednoduchá hmota domu je postavená nad obdĺžnikovým pôdorysom. Zakončená je sedlovou strechou bez presahov. Hmotu dotvárajú drevené prvky – prestrešenie vstupu a drevené posuvné okenice. Južnú stranu domu dopĺňa terasa. Každá obytná miestnosť má samostatný vstup na terasu, spoločná obytná časť domu je s ňou prepojená pomocou posuvnej zasklenej steny.

 

Dom je osadený do úžitkovo-okrasnej záhrady, udržiavanej v duchu princípov permakultúry. Počíta sa s pestovaním zeleniny, kompostovaním a drobnochovom. Za domom je sad ovocných stromov. Z toho dôvodu je rodinný dom doplnený o podpivničený hospodársky objekt s otvorenou verandou, ktorý poskytuje zázemie pre spomínané aktivity. Dažďová voda zo strechy domu je odvádzaná do odparovacej vegetačnej plochy, kde ju využívajú pre svoj rast vŕby a vlhkomilné trvalky. Ploché strechy sú extenzívne vegetačné, osadené skalničkami.

 

​Konštrukcia domu je kombinovaná: stropy sú drevené, obvodové steny z tvárníc YTONG a vnútorné priečky z vápennopieskových tehál Silka. Dom je zateplený hrubou vrstvou šedého fasádneho polystyrénu.

Strešná konštrukcia je z I-nosníkov STEICO zateplená fúkanou celulózou. Drevené okná a vstupné dvere: Slavona, Solid Comfort Plus.

Dizajn:                        Katarína Bacigálová (Createrra s.r.o.)

Vetranie:                     Zehnder ComfoAir 180 s entalpickým výmenníkom a predohrevom

Vykurovanie:              Elektrické podlahové vykurovanie Fenix - prízemie, infra panely - podkrovie

Príprava OPV:             Logitex, fotovoltické panely s výkonom 2kW, 200L akumulačný zásobník

Stavbu realizoval:      DetailDom, s.r.o., https://detaildom.sk/pasivny-dom-jarna-cifer/

Juhozápadný pohľad
Juhozápadný pohľad
Severovýchodný pohľad
Severovýchodný pohľad
Východný pohľad
Východný pohľad
Osadenie na pozemku
Osadenie na pozemku
Prízemie
Prízemie
Podkrovie
Podkrovie
REZ B-B'
REZ B-B'
REZ D-D'
REZ D-D'
Fasády
Fasády
Zber a odparovanie dažďovej vody
Zber a odparovanie dažďovej vody