skôr než...

.....začnete premýšľať o tom, ako by mal vyzerať Váš rodinný dom, zamyslite sa nad tým, aký pozemok bude pre váš dom ideálny. Väčšinou Vás hneď 'chytí' za srdce. Dôležitý je 'genius loci' alebo čaro miesta. Je to ten, kde si poviete: "Tu chcem žiť." Ak také miesto nájdete a máte tú možnosť, pozorujte ho aspoň o rok skôr, než ho kúpite. Pozorujte ho počas rôznych období roka. Skúmať treba viaceré veci:

Lokalita - vyhovuje lokalita mojím/naším potrebám? (Dostupnosť  do práce, do školy, deti na krúžky, za nákupmi, k lekárovi atď. Koľko času denne mi zaberie dostať sa niekam? Ako tam budem cestovať? Aké dopravné spojenie je k dispozícii? V akom stave sú prístupové cesty do najbližšieho mesta?)

Prístup na pozemok - aká cesta vedie k pozemku? V akom je stave? Je v zime udržiavaná?

Veľkosť pozemku - čo všetko chcem na pozemok umiestniť? Koľko miesta na to skutočne treba? Akú daň budem za to všetko platiť?

Oslnenie - ako je pozemok oslnený počas roka? Ako je orientovaný na svetové strany? Je to výhodné pre výstavbu ekologického domu, ktorý využíva aj pasívne solárne zisky? Budem vedieť využívať slnečnú energiu na prevádzku domu? Aké objekty sa nachádzajú v okolí a zasahujú svojím tieňom na pozemok? Ak sa jedná o svažitý pozemok, na akú svetovú stranu sa svah skláňa?

Voda - je na pozemku zdroj vody? V akej hĺbke je podzemná voda? Najlepšie je spýtať sa najbližších susedov na hĺbku, výdatnosť a kvalitu podzemnej vody. Prípadne aj na typ podložia,, cez ktoré razili alebo vŕtali studňu.

Vietor - je pozemok v závetrí alebo naopak na veternom mieste? Vadí Vám vietor alebo s ním dokážete žiť? Chcete a môžete v tejto lokalite využiť silu vetra na prevádzku domu?

Ochranné pásma - nenachádzajú sa v blízkosti nejaké stavby, ktoré zasahujú na pozemok svojím ochranným pásmom? (železnica, vzdušné elektrické vedenie, rôzne podzemné vedenia, atď.)

Geologické pomery - aké horniny tvoria podložie vašej lokality? Patrí do seizmicky aktívnej oblasti?

Stabilita svahu - ak je pozemok svažitý, je nutné vedieť, či je svah stabilný a neposúva sa. Túto informáciu by ste mali získať na príslušnom stavebnom úrade, ale aj od miestnych ľudí.  Komplikované podložie sa premietne do ceny základových konštrukcií domu.