pasívny dom Šamorín

EPD śamor°n.png

Vykurovaná plocha:                       140,73 m²

Rok výstavby:                                 2013

Druh stavby:                                   rodinný dom-novostavba

Konštrukcia:                                   masívna - vápennopiesková tehla

Ročná merná potreba tepla:        11,0 kWh/(m²a)

Blower Door Test:                          n50 =0,14/h

Tepelná strata (celkom 2112 W): 14,8 W/(m²)

Rodinný dom je osadený na parcele atypického tvaru. Hmotu tvoria dva vzájomne sa prelínajúce materiálovo jasne odlíšené kvádre. Vnútornému priestoru domu pre 4 člennú rodinu dominuje priame schodisko. Jednou z požiadaviek klienta bolo nadštandardné vizuálne aj fyzické prepojenie obytnej časti s exteriérom. Letnú pohodu a zatienenie zabezpečuje textilná markíza upevnená na kovovej rámovej konštrukcii a exteriérové žalúzie so skrytým boxom.

Dizajn:                         Bjorn Kierulf, Katarína Bacigálová (Createrra s.r.o.)

Vetranie:                     Smart Vent

Vykurovanie:              TČ Smart Hub

Príprava OPV:            

Stavbu realizoval:      Mifim s.r.o., https://mifim.sk/referencie/epd-samorin-2013-2/

EPD Šamorín
EPD Šamorín
západ
západ
juh
juh
sever
sever
situácia
situácia
prízemie
prízemie
poschodie
poschodie